Kontrolling

Kontrolling és döntés támogatás

A mobilszla.hu rendszer kontrolling moduljának célja a vezetők döntési helyzetekben történő információ kiszolgálása. Mindezek érdekében a teljes mobilszla.hu összes moduljának adatbázisához hozzáfér é képes mindegyikből a fontos lényeges adatokat összevonva ténylegesen döntéssegítő információkat a vezető előtt monitorozva megjeleníteni.

Lényeges a naprakészség, azaz hogy mivel minden adat amivel dolgozik és értékel, azonnali. Ezért az értékelés is naprakész és pontos az aktuális információkat tartalmazó értékelés lesz. Ezáltal a cégvezető előtt akár mint egy tőzsdei monitoring rendszer ahol percről percre változnak az árfolyamok árak, ugyanúgy itt is a vezető kiválaszthatja magának a számára értékes adatokat és mutatókat majd azokat folyamatosan monitorozhatja maga előtt. Ilyen lehet például a legyártott termékek száma, a teljesített feladatok értéke az kiadott árajánlatok száma, vagy a kiszámlázott bevételek összege, de akár a kintlévőséggel vagy a cég vagyoni helyzetével kapcsolatos információk is. Mindezen információk pedig akár percről percre aktualizálódhatnak a szeme előtt.

Lehetővé teszi minden munkatársnak előre definiált célszámok tervek meghatározását és azok teljesítéseinek értékelését időszakonként, napi heti havi negyedéves bontásban is. Ezáltal lehetővé teszi hogy a káros folyamatok gyorsan felismerhetőek és megállíthatóak legyenek, illetve hogy a jó hasznos folyamatokat gyorsabban reagálva felgyorsíthassa a vezető a támogatásával és döntéseivel.